Váš prohlížeč je příliš zastaralý a nebezpečný, aktualizujte na novější verzi!
Web není plně kompatibilní s tímto prohlížečem.

VEŘEJNÁ NABÍDKA ČLENŮM TZV. PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU K JEDNÁNÍ

Archiv

07.06. 2013

Vážení členové družstva,
na základě požadavku malé skupinky delegátů byl do programu jednání shromáždění delegátů konaného 21. 5. 2013 zařazen návrh na organizační změny ve vedení našeho družstva. Součástí  tohoto návrhu bylo odvolání stávajícího představenstva a kontrolní komise a volba nového představenstva a kontrolní komise. Jako důvod uvedli navrhovatelé lživě mj. i podezření z úpadkového hospodaření družstva. Tento návrh uveřejnili i na facebooku. Těsně před shromážděním delegátů pak všem družstevníkům tzv. přípravný výbor rozdal do poštovních schránek anonymní  pamflet, kterým družstevníky nepravdivě strašil, že si družstvo bude muset brát úvěry a že tyto úvěry zaplatí družstevníci. Na základě těchto nepravdivých informací se nás lidé stále ptají, zda je pravda, že družstvo zkrachovalo a co teď mají dělat. Vystrašení staří lidé se obracejí na družstvo s dotazy, zda je pravda, že budou muset něco platit. Delegátům pak tzv. přípravný výbor osobní  roznáškou předával návrhy, jak oni budou řídit družstvo. Jednalo se o věci, které byly buď zcela nesmyslné, nebo již na družstvu běžně fungují, jenom byl záměrně vytvářen dojem, že tomu tak dosud není. Nikoho tedy nepřekvapí, že na shromáždění delegátů chtěl tzv. přípravný výbor do představenstva navrhnout sám sebe v čele s iniciátorem této kampaně Ing. Kotalou (který navíc ani v družstevním bytě nebydlí).  Každý si jistě domyslí sám, co bylo hlavním cílem této akce v době, kdy po smrti Ing. Procházky bylo volné místo předsedy družstva. Shromáždění delegátů se nenechalo oklamat a většinou 91,8 % smetlo návrh na organizační změny ze stolu.
I přes tyto útoky sdělilo vedení družstva prostřednictvím tisku (vizte Teplický deník ze dne 24. 5. 2013), že je otevřeno ke konstruktivnímu jednání. Chápalo to jako poslední pokus o smír. Tato nabídka však zůstala bez odezvy.
Na facebooku se 31. 5. 2013 objevil  další anonymní pamflet, tentokrát s účelově zkreslenými informacemi z Výroční zprávy za rok 2012 o hospodaření družstva. Autoři se ani nenamáhali si na družstvu své „závěry“ ověřit a nechat je uvést na pravou míru. Je zcela zřejmé, že o pravdu tady vůbec nejde. Protože se jedná o anonym, není zatím prokázáno, že jeho autorem je tzv. přípravný výbor, nicméně spřízněnost cíle je naprosto zřejmá.
Vedení družstva má jinou práci, než neustále vyvracet záměrně nepravdivé informace, které vznikají, ať už záměrně nebo z neznalosti, učiněným mylným výkladem faktů. Tzv. přípravný výbor v průběhu měsíce května t. r. úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení tisíců obyvatel našich domů tím, že rozšířil nepravdivé zprávy o podezření z úpadkového hospodaření družstva a tím, že v lidech nepravdivě vytvářel dojem, že se budou muset podílet na úhradě jednorázové účetní  ztráty a neexistujících úvěrů. Tímto svým jednáním podle našeho názoru jednoznačně naplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy, jakož i pomluvy, protože za viníky tohoto nepravdivého stavu označil i prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě vedení družstva. Přes shora uvedené a přestože tzv. přípravný výbor nereagoval na nabídku konstruktivního dialogu, rozhodlo představenstvo následovně:
Představenstvo činí členům tzv. přípravného výboru, jmenovitě Ivaně Blechové, Blaženě Jiráčkové, Miloslavě Kleinové, Ing. Zdeňku Kotalovi, Ing. Zbyňku Hovorkovi, Martinu Parůžkovi, Boženě Privitzerové, Jiřímu Šmutzerovi, Marii Tydlitátové, veřejně nabídku ke korektnímu a věcnému jednání o otázkách týkajících se družstva.
Nechceme zavdávat příčinu k pokřiku o tom, že vedení družstva pronásleduje oponenty. Není to pravda. Jsme pro otevřený dialog s každým, kdo má skutečný zájem na dobrém fungování družstva. Organizátoři výše zmíněných akcí po celou dobu neprojevili zájem o jednání i přesto, že k němu byli na počátku května a poté i v tisku vyzváni. Vedení družstva přesto má zájem na věcné diskusi z očí do očí. Strašení lidí šířením poplašných zpráv rozhodně není konstruktivní oponentura. Skutečný oponent argumentuje pravdivě.

                                                                                                  
                                                                                                   představenstvo družstva

Pro členy družstva

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ

417 941 711 (provozní hodiny)
417 941 737, 702 152 667 (mimo provozní hodiny)

Provozní hodiny

po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 15:30
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 15:30
7:00 - 12:00

Úřední hodiny (pro objednané)

po 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
út -
st 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
čt -
-

platba kartou Úhrady na pokladně družstva lze provádět i pomocí platební karty.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud to charakter požadavku dovolí, všechny klienty žádáme, aby své záležitosti vyřizovali přednostně prostřednictvím emailu, telefonu, případně vhozením do poštovní schránky SBD Mír. Pro vyřízení požadavku přímo ve správní budově je nutné se předem objednat.

Posledního klienta přijmeme nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin tzn. v 11.45 hod. a 16.45 hod.

Aktuálně

Členská evidence bude ve st. 5.10.2022 uzavřena

Ve středu dne 5.10.2022 bude z důvodu nemoci členská evidence uzavřena. Děkujeme Vám za pochopení a prosím objednejte se na jiný termín.

celý článek

Přerušení dodávka teplé vody ul. Stará Duchcovská

Dne 15.8. 2022 ve 20:00 dojde, z důvodu opravy havarijní poruchy na přípojce, k odstavení páry pro VS Duchcovská 393 A2. Předpokládaný čas najetí je zítra 16.8. kolem 14:00. V lokalitě ul. Stará Duchcovská nepoteče teplá voda. Dodavatel energie děkuje za pochopení a omlouvá se za způsobené komplikace.

celý článek

Přerušení dodávky teplé vody v ul. Antala Staška

Z důvodu přepojení na nové rozvody vody bude v termínu 3.8. - 4.8. přerušena dodávka teplé vody v ulici Antala Staška. Dodavatel ČEZ Teplárenská děkuje za pochopení.

celý článek