Váš prohlížeč je příliš zastaralý a nebezpečný, aktualizujte na novější verzi!
Web není plně kompatibilní s tímto prohlížečem.

SDĚLENÍ PŘEDSTAVENSTVA k nepravdivým informacím ohledně družstva šířeným mezi členy družstva

Archiv

15.05. 2013

Vážení členové družstva,
v reakci na nepravdivé informace ohledně družstva šířené mezi naše členy, zejména nedatovaným a tajemným „přípravným výborem“ podepsaným sdělením, které jste možná nalezli ve svých schránkách, představenstvo družstva sděluje následující.
Cílem výše zmíněného sdělení není nic jiného, než vyvolat ve členech družstva naprosto neopodstatněnou obavu z platební neschopnosti družstva, „ohrožení majetku členů družstva“, z nutnosti „brát další úvěry a tím se více zadlužovat“, což má být o to vážnější v souvislosti s připravovaným zákonem o obchodních korporacích (účinným od 1. 1. 2014), který má stanovovat podmínky „za kterých může být členům družstva uložena povinnost přispět na ztrátu družstva“.
K údajům uvedeným ve sdělení sepsaném „přípravným výborem“ lze uvést následující (popořadě).
Služební vozidla, která družstvo pořizovalo, byla vždy pouze vozidla ojetá, která byla ve výborném stavu a jejich ceny se pohybovaly na úrovni nových vozidel střední třídy. Proto výtky k jejich „luxusnosti“ skutečně nepadají na úrodnou půdu.
Vila Birnbaum byla zakoupena jednak jako zamýšlené nové sídlo družstva a jednak jako prostředek k uložení volných finančních prostředků. Záměr vytvořit z vily sídlo družstva je komplikován  tím, že její rekonstrukce měla být financována z příjmu z fotovoltaické elektrárny Nová Ves, které z důvodů níže uvedených  nedosáhly takové výše, jak se předpokládalo.  Družstvo však má stále ve vile dobře uloženy finanční prostředky.
Příjmy z fotovoltaické elektrárny Nová Ves nedosáhly předpokládané výše, protože stát změnil v průběhu realizace investice podmínky a snížil výrazně výkupní cenu. Družstvo proto jednak zahájilo spor o výši výkupní ceny s ČEZ Distribuce s.r.o, která je povinna vyrobenou elektřinu vykupovat, a jednak představenstvo rozhodlo ve snaze minimalizovat škody vzniklé nepředvídatelnou změnou legislativy o rozdělení elektrárny na 18 menších, u nichž jsou podmínky výkupu příznivější. V důsledku odpisů nepotřebných částí původní velké elektrárny pak došlo v roce 2012 k účetní ztrátě cca 2,5 mil. Kč. Nicméně kladný hospodářský výsledek jen za první čtvrtletí roku 2013 (tedy 3 měsíce) dosahuje cca 2,3 mil Kč, tedy takřka výše účetní ztráty za celý rok 2012 (tedy 12 měsíců), proto výsledek roku 2012 je zjevně pouze krátkodobým důsledkem účetních odpisů a celkový trend směřuje opět k ziskovému hospodaření.
V minulých letech představoval výsledek hospodaření vždy zisk, a to sice v roce 2009 cca 7.6 mil. Kč, v roce 2010 cca 4 mil. Kč a v roce 2011 cca 5 mil. Kč. Zisky vytvořené v minulých letech byly vždy přidělovány do fondů družstva, čímž byly vytvořeny dostatečné finanční zdroje ke krytí případné účetní ztráty. 
Zákon o obchodních korporacích, kterým přípravný výbor straší členy družstva, upravuje možnost přispívat na ztrátu družstva obdobně jako je tomu nyní, dokonce může být pro členy družstva výhodnější, neboť v souvislosti s novými stanovami může být vyloučena povinnost členů družstva přispívat na úhradu případné ztráty úplně.
Družstvo nemá jediný nesplněný závazek po splatnosti, nadto má družstvo dostatek volných likvidních prostředků v řádech milionů korun českých. Družstvo si nikdy nebralo a ani nebude brát úvěry na provozní činnost, přinejmenším proto, že to jeho ekonomická situace nevyžaduje. Dokonce i u úvěrů na komplexní opravy bytových domů jsme zaznamenali meziroční pokles o cca 53,6 mil. Kč.
Představenstvo ujišťuje členy družstva, že majetek družstva ani jeho členů není nikterak ohrožen a snahy některých vyvolat dojem opačný jsou účelové. Výše uvedené tzv.“investice“ družstvo pořizovalo vždy a výhradně ze zdrojů, které byly vytvořeny ze zisků družstva - tzn. z hospodaření nebytových středisek. Finanční prostředky, které družstvo vybírá z nájemného, tj. zejména tvorba dlouhodobé zálohy na opravy a rezervy na opravy, zůstávají nedotčeny a jsou připraveny k dispozici  pro potřeby bytových domů. Všechny výše uvedené informace lze ověřit ve Výroční zprávě, která bude zveřejněna na internetových stránkách družstva po schválení účetní závěrky. Volají-li členové „přípravného výboru“ po vstřícné a otevřené komunikaci, nechť se podepíší a vedou polemiku prostřednictvím argumentů,  ne lží a strašení.

V Teplicích dne 14. 5. 2013

Ing. Václav Sláma, v. r.                     Jaroslava Tomsová, v.r.
místopředseda představenstva        místopředsedkyně představenstva

Pro členy družstva

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ

724 217 313, 417 941 711 (provozní hodiny)
702 152 667, 417 941 737 (mimo provozní hodiny)

Provozní hodiny

po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 15:30
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 15:30
7:00 - 12:00

Úřední hodiny (pro objednané)

po 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
út -
st 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
čt -
-

platba kartou Úhrady na pokladně družstva lze provádět i pomocí platební karty.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud to charakter požadavku dovolí, všechny klienty žádáme, aby své záležitosti vyřizovali přednostně prostřednictvím emailu, telefonu. Prosíme Vás, v případě požadavků, které je nutné řešit přímo ve správní budově, je vhodné se předem objednat.

Posledního klienta přijmeme nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin tzn. v 11.45 hod. a 16.45 hod.

Aktuálně

Oznámení o uzavření správní budovy ve dnech 28-29.9.2023

Uzavření správní budovy.

celý článek

Přerušení dodávky teplé Trnovanská 1528-1535 – 26.9.2023

Přerušení dodávky teplé vody – Trnovanská 1528-1535

celý článek

PLATBA NÁJEMNÉHO BEZ STAROSTÍ

Nájemné a zálohy na služby je možné platit inkasem z účtu, výhoda tohoto placení je především v tom, že nájemníci nemusí hlídat změny předpisů nájemného a měnit příkazy k úhradě. Služba je bezplatná.

celý článek